Vi är en del av en global familj

Round Table Sverige är en del av ett globalt nätverk med organisationer. Från Round Table International och vår systerorganisation Ladies Circle Sverige – till  över 30 000 medlemmar utspridda över hela världen.

Ett socialt nätverk i verkliga livet

Vårt nätverk sträcker sig över gränserna för religion, politik och geografi. Round Table är ett nätverk för unga män – men med en stark koppling till vår systerorganisation Ladies Circle. I Sverige har vi en hel del gemensamma event och aktiviteter – bland annat våra organisationers riksmöten.

En internationell gemenskap

Som en del av Round Table International har man helt nya möjligheter att se och uppleva världen ur nya perspektiv. Vår internationella gemenskap vilar på en och samma värdegrund och alla medlemmar tas emot med öppna armar oavsett var i världen man befinner sig.

Träffa gamla vänner för första gången

Det finns alltid en plats vid bordet. Att vara en del av Round Table knyter dig samman med medlemmar runtom i världen. I denna gemenskap ställer man upp för varandra och träffar gamla vänner för första gången. För många är detta en stor del av vad det innebär att vara medlem – samhörigheten med människor från andra platser och kulturer.