top of page

VI ÄR MER ÄN ETT NÄTVERK
 

Vi strävar efter genuin och ärlig kamratskap inom Round Table,

från klubben till såväl den svenska som den internationella organisationen.

Hos oss träffar du gamla vänner för första gången

UPPTAGA - ANPASSA - FÖRBÄTTRA
 

Att vara medlem i Round Table innebär möjligheten att träffa gamla vänner man inte mött förut, på såväl nationell som internationell nivå. Kring det runda bordet råder jämlikhet. Vi litar på varandra och är alltid beredda att bjuda till lite extra för att hjälpa andra människor då tillfälle ges. Inom Round Table är vi ödmjuka och nyfikna för intryck via våra möten och vårt utbyte med medlemmar och andra människor. Vi utvecklar oss själva och hjälper andra medlemmar att erhålla nya kunskaper och insikter.

 

I snart hundra år har vi levt efter vårt motto:

Upptaga, anpassa, förbättra.

rts-hero-11.jpg

VÅRA MÖTEN
 

Möten äger rum var fjortonde dag mellan september och maj. De ordinarie mötenas innehåll varierar. Typiska inslag är företagsbesök, föredrag av gästtalare, idrottsliga aktiviteter eller enkla klubbmöten där kamratskap sitter i högsätet. 

VI ÄR BRÖDER
 

Vi strävar efter att alltid uppträda på ett sätt som väcker positiva associationer hos omgivningen. Religiösa eller politiska åsikter hör inte hemma inom Round Table.

Vi är ett nätverk som fokuserar på gemenskap och utveckling oavsett vem du är eller

var du kommer ifrån.

bottom of page